Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

 Вижте описанието в pdf.  
1. СИИ 14012004 Първа група Доп. точки: 6.0   2. БИГ 14011263 Първа група Доп. точки: 4.0   3. ВВВ 14003038 Първа група Доп. точки: 4.0   4. РАЖ 14010735 Първа група Доп. точки: 4.0   5. РВВ 14007680 Първа група Доп. точки: 4.0   6. СГЦ 14010303 Първа група Доп. точки: 4.0   7. ССД 14005362 Първа група Доп. точки: 4.0   8. АВН 14004787 Първа група Доп. точки: 0.0   9. АИП 14003154 Първа група Доп. точки: 0.0   10. АРС 14003468 Първа група Доп. точки: 0.0   11. ВВЧ 14005257 Първа група Доп. точки: 0.0   12. ВСН 14010282 Първа група Доп. точки: 0.0   13. ГВМ 14009428 Първа група Доп. точки: 0.0   14. ГГК 14013086 Първа група Доп. точки: 0.0   15. ГПП 14000957 Първа група Доп. точки: 0.0   16. ЕГВ 14002190 Първа група Доп. точки: 0.0   17. КВЙ 14002894 Първа група Доп. точки: 0.0   18. ККП 14009845 Първа група Доп. точки: 0.0   19. КМЙ 14005196 Първа група Доп. точки: 0.0   20. КНС 14006462 Първа група Доп. точки: 0.0   21. ЛЯД 15002731 Първа група Доп. точки: 0.0   22. МК 14010330 Първа група Доп. точки: 0.0   23. МАР 14001511 Първа група Доп. точки: 0.0   24. НБМ 14005460 Първа група Доп. точки: 0.0   25. НВД 14011021 Първа група Доп. точки: 0.0   26. НГД 14005984 Първа група Доп. точки: 0.0   27. ПКП 14005478 Първа група Доп. точки: 0.0   28. ПНИ 14000142 Първа група Доп. точки: 0.0   29. ПХК 14011118 Първа група Доп. точки: 0.0   30. СБК 14010577 Първа група Доп. точки: 0.0   31. СЙП 14002696 Първа група Доп. точки: 0.0   32. ХРП 14011447 Първа група Доп. точки: 0.0   33. АБЛ 14010372 Втора група Доп. точки: 0.0   34. ГАИ 14002283 Втора група Доп. точки: 0.0   35. РНС 14001956 Втора група Доп. точки: 0.0   36. РЦЧ 14003680 Втора група Доп. точки: 0.0   37. МБТ 14013100 Трета група Доп. точки: 4.0   38. ДПК 14005605 Трета група Доп. точки: 0.0   39. ЕСС 14005740 Трета група Доп. точки: 0.0   40. ЕСТ 14003147 Трета група Доп. точки: 0.0   41. ККП 14010083 Трета група Доп. точки: 0.0   42. МБК 14008318 Трета група Доп. точки: 0.0   43. МДР 14008438 Трета група Доп. точки: 0.0   44. СВЛ 14005651 Трета група Доп. точки: 0.0   45. ВФГ 14006748 Четвърта група Доп. точки: 10.0   46. ССХ 14004246 Четвърта група Доп. точки: 10.0   47. ССХ 14004245 Четвърта група Доп. точки: 10.0   48. ТФГ 14006747 Четвърта група Доп. точки: 10.0   49. БСС 14012915 Четвърта група Доп. точки: 9.0   50. ВАЗ 14009355 Четвърта група Доп. точки: 9.0   51. ВЕТ 14009172 Четвърта група Доп. точки: 9.0   52. ИИЛ 14012063 Четвърта група Доп. точки: 9.0   53. МВК 14008331 Четвърта група Доп. точки: 9.0   54. МКС 14011996 Четвърта група Доп. точки: 9.0   55. СВТ 14000663 Четвърта група Доп. точки: 9.0   56. ААВ 14011424 Четвърта група Доп. точки: 5.0   57. АКБ 14007770 Четвърта група Доп. точки: 5.0   58. ДАМ 14009673 Четвърта група Доп. точки: 5.0   59. ЕБК 14001486 Четвърта група Доп. точки: 5.0   60. ИИБ 14001782 Четвърта група Доп. точки: 5.0   61. ИИБ 14002967 Четвърта група Доп. точки: 5.0   62. КСН 14013184 Четвърта група Доп. точки: 5.0   63. МЙП 14013138 Четвърта група Доп. точки: 5.0   64. ММП 14004144 Четвърта група Доп. точки: 5.0   65. МСА 14003141 Четвърта група Доп. точки: 5.0   66. НГТ 14002814 Четвърта група Доп. точки: 5.0   67. ОХН 14002833 Четвърта група Доп. точки: 5.0   68. ПДВ 14006659 Четвърта група Доп. точки: 5.0   69. СРМ 14009794 Четвърта група Доп. точки: 5.0   70. ЦЦВ 14010826 Четвърта група Доп. точки: 5.0   71. ЯСТ 14010568 Четвърта група Доп. точки: 5.0   72. АИД 14013066 Четвърта група Доп. точки: 4.0   73. ВЛИ 14009682 Четвърта група Доп. точки: 4.0   74. ДНК 14008672 Четвърта група Доп. точки: 4.0   75. КГТ 14002998 Четвърта група Доп. точки: 4.0   76. МГС 14007593 Четвърта група Доп. точки: 4.0   77. ННП 14002407 Четвърта група Доп. точки: 4.0   78. ВВП 14013041 Четвърта група Доп. точки: 0.0 04001841 79. ЮЛЦ 15004925 Четвърта група Доп. точки: 0.0 04451042 80. ААК 15012538 Четвърта група Доп. точки: 0.0 05976082 81. ГПП 14008603 Четвърта група Доп. точки: 0.0 10190594 82. АСГ 14008097 Четвърта група Доп. точки: 0.0 35329719 83. КДС 14004261 Четвърта група Доп. точки: 0.0 50970027 84. БББ 14001787 Четвърта група Доп. точки: 0.0 52111627 85. КИЧ 14007033 Четвърта група Доп. точки: 0.0 53543895 86. МКШ 14002165 Четвърта група Доп. точки: 0.0 57963013 87. ЕВН 14011208 Четвърта група Доп. точки: 0.0 62193028 88. МКК 14009893 Четвърта група Доп. точки: 0.0 68357485 89. ЯНМ 14000810 Четвърта група Доп. точки: 0.0 77890308 90. ААЦ 14001529 Четвърта група Доп. точки: 0.0 85526464 Срокът за записване на класираните е от 07.06.2021 до 17.00 ч. на 11.06.2021 г.
 Годишна План-програма по безопасност на движението
 График за провеждане на НВО 
 Заповед РД № 311/21.04.2021 г.

Събития

Изложби

Hide Main content block

Актуални новини

Прием в първи и в седми клас