Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  График за олимпиадата
 Заповед РД 184/16.11.2021
 Заповед РД - 170/02.11.2021
   Заповед 163/20.10.2021
 Заповед РД 146/29.09.2021

Събития

Изложби

Hide Main content block

Актуални новини

График за олимпиадата
  График за олимпиадата Повече

Прием в първи и в седми клас

Свободни места в 139 ИОУ ...
№ по ред Паралелка Свободни места 1 ПГ ... Повече