Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Допълнително споразумение Допълнително споразумение - "Архимед 2" ЕООД Допълнително споразумение - "Бит и техника" ООД Допълнително споразумение - "Клет България" ООД Допълнително споразумение - "Нова звезда 2000" ЕООД Допълнително споразумение - СД "Педагог 6" Допълнително споразумение - "Просвета - София" АД Допълнително споразумение - "С.А.Н.ПРО" ООД  
ДЕКЛАРАЦИЯ за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда и в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование   ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда  
Уважаеми родители,   Във връзка със създадената обстановка и преминаване на клас/ове в дистанционна форма на обучение /обучение в електронна среда/, Ви уведомяваме, че: при изразено желание на родителите, учениците могат да не ползват компютър или лаптоп, а да ползват електронна поща, вайбър или SMSпри самоподготовката си за получаване и изпращане на информация от/до учителите.   От ръководството
№ по ред Клас Вид на обучението Срок на ДФО от - до 1 1а Присъствена форма   2 1б Присъствена форма   3 1в Присъствена форма   4 1г Присъствена форма   5 2а Дистанционна форма на обучение Kaрантина -05.10.2020г. - 12.10.2020г. 6 2б Присъствена форма   7 2в Присъствена форма   8 2г Присъствена форма   9 3а Присъствена форма   10 3б Присъствена форма   11 3в Присъствена форма   12 4а Присъствена форма   13 4б Присъствена форма   14 4в Присъствена форма   15 5а Присъствена форма   16 5б Присъствена форма   17 5в Присъствена форма   18 5г Присъствена форма   19 6а Присъствена форма   20 6б Присъствена форма   21 6в Присъствена форма   22 7а Присъствена форма   23 7б Присъствена форма   24 7в Присъствена форма  
Уважаеми родители,   Предоставяме на Вашето внимание  Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“. Вижте документа в pdf.  

Събития

Изложби


Warning: Creating default object from empty value in /home/edubook/public_html/139ou.com/modules/mod_yt_titleflash/helper.php on line 102
Учебни програми:
07/03 Разпределение на часовете - 'Първа смяна, подготвиителен първи и втори класове   ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК   ЧАС НАЧАЛО КРАЙ 1 08.00 08.35 2 08.50 09.25 3 09.45 10.20 4 10.35 11.10 5 11.25 12.00 6 12.15 12.50   ВТОРНИК   ЧАС НАЧАЛО КРАЙ 1 08.00 08.30 2 08.45 09.15 3 09.35 10.05 4 10.20 ...
Hide Main content block

Актуални новини

Допълнителни споразумения
Допълнително споразумение Допълнително споразумение - "Архимед 2" ЕООД ... Повече

Прием в първи и в седми клас

Свободни места след трето ...
  Линкът към системата е https://139ou.priem1klas.eu/ Повече

Лагери и екскурзии

Синьото училище през 2010 ...
Летен отдих 2010 ...