Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

ЗАПОВЕД № РД 244/ 28.05.2020 г. (pdf) ЗАПОВЕД № РД 245 /01.06.2020 г. (pdf)
  Вижте класирането в pdf.
  Вижте заповедта в pdf.
Драги седмокласници,         Настоящата информация е в отговор на ваши въпроси, свързани с приема в ЧПГ „Банкер” - 8 клас в условията на дистанционно обучение: Приемният изпит (ТЕСТ) се провежда индивидуално он-лайн на предварително договорени дати и часове, съобразени със заявените в заявлението за кандидатстване - до запълване на обявените места! Заявление за кандидатстване може да подадете онлайн на сайта на училището (www.banker-school.com - раздел „Прием”)  или по имейл, като изтеглите, попълните и изпратите  документите за кандидатстване на info@banker-school.com Тестът  съдържа 30 въпроса/задачи, за решаването на които са необходими знания по български език и литература (1-10 въпрос), математика и съобразителност (11-20 въпрос), креативност, логическо и нестандартно мислене ( 21-30 въпрос). Подготовка за кандидатстване – може да се включитевъв виртуалния безплатен курс за подготовка на сайта (решаване на примерни тестове и проверка на отговорите) или индивидуална онлайн подготовка/пробни изпити (по уговорка). Балът за класиране се формира от удвоената оценка от изпитния ТЕСТ (точките се трансформират в оценка по шестобалната система) и оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование - изискуем минимален успех Много добър 4,50. Радвам се, че има ученици от 139 училище, които са се представили достойно на приемните тестове и вече има приети ученици от Випуск 2020. С пожелание за успех на външното оценяване и прием по първо желание! Директор: (Румяна Дончева)
Вижте заповедта в pdf.  
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Държавен план-прием в Excel (xlsx) Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (docx) Инструктаж за ученика за НВО за седми клас (pdf) Държавен План-прием на ученици след VІІ клас в училищата по изкуствата и по културата за учебната 2019/2020 г. в гр. София (pdf) График на дейностите по прием на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 година след завършено основно образование   № Вид дейност Срок 1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 27.05 - 29.05.2020 г. вкл. 2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 08.06.2020 г. вкл. 3 Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по: $1·         Български език и литература $1·         Математика $1·         Чужд език (по желание на ученика) 15.06.2020 г., 09:00 часа 17.06.2020 г., 09:00 часа - 4 Провеждане на изпити за проверка на способностите по: $1·         Изобразително изкуство $1·         Музика $1·         Спорт 22.06.2020 г. 23.06.2020 г. 24 - 25.06.2020 г., вкл. 5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26.06.2020 г., вкл. 6 Обявяване на резултатите от НВО до 29.06.2020 г. 7 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02.07.2020 г. вкл. 8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 03.07 - 05.07.2020 г. вкл. 9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13.07.2020 г. вкл. 10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  до 16.07.2020 г. 11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2020 г. вкл. 12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2020 г. вкл. 13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2020 г. 14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 - 27.07.2020 г. вкл. 15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2020 г. 16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г. 17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 03.08.2020 г. 18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл. 19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2020 г. вкл.    

Събития

Изложби


Warning: Creating default object from empty value in /home/edubook/public_html/139ou.com/modules/mod_yt_titleflash/helper.php on line 102
Учебни програми:
07/03 Разпределение на часовете - 'Първа смяна, подготвиителен първи и втори класове   ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК   ЧАС НАЧАЛО КРАЙ 1 08.00 08.35 2 08.50 09.25 3 09.45 10.20 4 10.35 11.10 5 11.25 12.00 6 12.15 12.50   ВТОРНИК   ЧАС НАЧАЛО КРАЙ 1 08.00 08.30 2 08.45 09.15 3 09.35 10.05 4 10.20 ...
Hide Main content block

Актуални новини

Заповеди за ИКД
ЗАПОВЕД № РД 244/ 28.05.2020 г. (pdf) ЗАПОВЕД № РД 245 /01.06.2020 г. ... Повече

Прием в първи и в седми клас

Класиране за прием в първи ...
  Вижте класирането в pdf. Повече