Сбогуване с есента в Триградското ждрело

Класът на госпожа Макавеева от 139 ОУ "Захарий Криша".