2020-10-distancionna-forma

Уважаеми родители,

 

Във връзка със създадената обстановка и преминаване на клас/ове в дистанционна форма на обучение /обучение в електронна среда/, Ви уведомяваме, че:

при изразено желание на родителите, учениците могат да не ползват компютър или лаптоп, а да ползват електронна поща, вайбър или SMSпри самоподготовката си за получаване и изпращане на информация от/до учителите.

 

От ръководството