2020-10-forma-za-obuchenie

№ по

ред

Клас

Вид на обучението

Срок на ДФО

от - до

1

Присъствена форма

 

2

Присъствена форма

 

3

Присъствена форма

 

4

Присъствена форма

 

5

Дистанционна форма на обучение

Kaрантина -05.10.2020г. - 12.10.2020г.

6

Присъствена форма

 

7

Присъствена форма

 

8

Присъствена форма

 

9

Присъствена форма

 

10

Присъствена форма

 

11

Присъствена форма

 

12

Присъствена форма

 

13

Присъствена форма

 

14

Присъствена форма

 

15

Присъствена форма

 

16

Присъствена форма

 

17

Присъствена форма

 

18

Присъствена форма

 

19

Присъствена форма

 

20

Присъствена форма

 

21

Присъствена форма

 

22

Присъствена форма

 

23

Присъствена форма

 

24

Присъствена форма