Кампания "София избира"

 Лозенец е едно от местата в София, които са най-тясно свързани с българската културна традиция. Тук са живели множество от най-видните български културни дейци. За съжаление, на територията на Лозенец не съществува културен център с голяма зала, където да има възможност да се провеждат по-големи културни събития. Ако желаете създаването на „Арт сцена Лозенец“ и Вие подкрепете идеята, гласувайте за проекта:

Помогнете да създадем "Арт сцена Лозенец"!

Помогнете да създадем място, на което ще можете да гледате качествено кино и театър. Да посещавате изложби и да участвате в дискусии!

Гласувайте за нас в кампанията "София избира" тук: https://bit.ly/327pN06

Ние сме под номер 9!

За да можете да гласувате, трябва да сте в София

lozenec-scena