lozenec-granichni-rayoni

                                                                                  РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"

    Училище                                                   Граничен прилежащ район

 

21. СУ

139. ОУ, 122. ОУ, 64. ОУ-район "Витоша", 73. СУ-район "Триадица", 104. ОУ-

район "Триадица", 126. ОУ-район "Триадица"

35. СEУ

120. ОУ, 107. ОУ, 7. СУ-район "Средец", 6. ОУ-район "Средец"

 

107. ОУ

35. СЕУ, 120. ОУ, 122. ОУ, 11. ОУ-район "Изгрев", 64. ОУ-район "Витоша"

 

120. ОУ

35. СЕУ, 122. ОУ, 107. ОУ, 6. ОУ-район "Средец", 127. СУ-район "Средец"

122. ОУ

21. СУ, 139. ОУ, 120. ОУ, 107. ОУ, 11. ОУ-район "Изгрев"

139. ОУ

122. ОУ, 21. СУ, 47. СУ-район "Триадица", 126. ОУ-район "Триадица"