priem-2019-2020

Директор на 139 ОУ „Захарий Круша”

 

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

       През 2019 година предстои на Вашето дете да бъде ученик. За да Ви подпомогнем при записването и направим по-добра организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме:

$1·         Указания за записване на ученик в първи клас в 139 ОУ „Захари Круша”

$1·         Обява за прием в първи клас през 2019/2020 г.

$1·         Заявление за записване в 139 ОУ

        За учебната 2019/2020 година 139 ОУ „Захарий Круша” има утвърден план-прием с Решение на ПС за 4 паралелки с 88 ученици.

        Столичен общински съвет  с Решение № 129 / 14.03.2019 г. прие  Система  за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и Образец на заявление.

        В съответствие с Наредба на Министерството на образованието и науката и в Системата за прием на ученици в първи клас се въвеждат критерии. Приемат се ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 през учебната 2019/2020 година

 

ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ                 УЧЕНИЦИ

Четири паралелки                                      88

с целодневно обучение -2 групи /8.00 -17.30/

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

$1·         Обучение за първи клас целогодишно първа смяна

$1·         Целодневно обучение

$1·         Обучение по чужди езици – английски език

$1·         Разширено обучение по изобразително изкуство

$1·         Дeйности по интереси:

$1·         чужди езици – английси и руски

$1·         народни танци, балет , оздравителна гимнастика

$1·         Спортни занимания – футбол, баскетбол, шахмат, таекуондо, плуване

 

за родителите:

$1·         Екипи от учител, възпитател,

$1·         Педагогически съветник, ресурсен учител; психолог

$1·         Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи;

$1·         Двор и физкултурен салон;

$1·         Охрана, денонощно видеонаблюдение;

$1·         Бюфет и стол; медицински кабинет;

$1·         Библиотека, компютърен кабинет.  

$1·         транспорт от дома до училището и обратно по желание на родителите.

 

$1v  Задължителна униформа за учениците от I-IVклас по проект на МОН

 

     ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ:

$1üОбразователен театър

$1üЕкскурзии с учебна цел

$1üЗелени и бели училища

$1üЛетни лагери

$1üУчилищни концерти

$1üТематични тържества и конкурси

$1üБлаготворителни базари

 

Необходими документи за записване:

$1·         Заявление за записване (по образец на Столична община);

$1·         Копие на удостоверението за раждане на детето

$1·         Удостоверение за адрес на родителя;

$1·         Оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група.

$1·         Документи за удостоверяване на водещ критерий

 

Подаване на документи:                                   Родителски срещи:

       от 15.04.2019                                               05.06.2019г. от 18 ч.

       до 17.05.2019 г.                                            и

                                                                         09.09.2019г. от 18 ч.

 

Нашите успехи

Грамоти за участие в конкурса за рисунка на тема „Рождество Христово"

Грамоти за участие в конкурса за рисунка на тема „Рождество Христово"

Покажи още...