2021-07-27-svobodni-mesta

№ по ред

Паралелка

Свободни места

1

ПГ

Няма свободни места

2

1

3

5

4

1

5

7

6

Няма свободни места

7

Няма свободни места

8

1

9

4

10

4

11

Няма свободни места

12

Няма свободни места

13

4

14

Няма свободни места

15

Няма свободни места

16

Няма свободни места

17

Няма свободни места

18

Няма свободни места

19

Няма свободни места

20

1

21

Няма свободни места

22

4

23

4

24

2

25

5

26

6