Първа смяна, подготвиителен първи и втори класове
 
ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК
 
ЧАС НАЧАЛО
КРАЙ
1 08.00 08.35
2 08.50 09.25
3 09.45 10.20
4 10.35 11.10
5 11.25 12.00
6 12.15 12.50
 
ВТОРНИК
 
ЧАС НАЧАЛО
КРАЙ
1 08.00 08.30
2 08.45 09.15
3 09.35 10.05
4 10.20 10.50
5 11.05 11.35
6 11.50 12.20
 
ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАСОВЕ
 
ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК
 
ЧАС НАЧАЛО
КРАЙ
1 08.00 08.40
2 08.50 09.30
3 09.45 10.25
4 10.35 11.15
5 11.25 12.05
6 12.15 12.55
 
ВТОРНИК
 
ЧАС НАЧАЛО
КРАЙ
1 08.00 08.35
2 08.45 09.20
3 09.35 10.10
4 10.20 10.55
5 11.05 11.35
6 11.50 12.25
 
ВТОРА СМЯНА
ПРОГИМНАЗИАЛНИ КУРСОВЕ V, VI и VII класове
ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК
 
ЧАС НАЧАЛО
КРАЙ
1 13.30 14.10
2 14.20 15.00
3 15.20 16.00
4 16.10 16.50
5 17.00 17.40
6 17.50 18.30
 
ВТОРНИК
 
ЧАС НАЧАЛО
КРАЙ
1 13.30 08.35
2 14.15 09.25
3 15.10 10.20
4 15.55 11.10
5 16.40 12.00
6 17.25 12.50
7 18.10 18.40