kandidati-za-rabota

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с обявените свободни работни места за длъжностите: Технически секретар, Ръководител КК/Учител по ИТ и математика, Заместник-директор УД и като се съобрази с процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ

Допуснати до интервю за обявени работни места в 139 ОУ „Захарий Круша“

 

I.  За Длъжноста „Технически секретар“:

1.Вх№262/29.04.20 г.  

2.Вх№261/28.04.20 г.    

3. Вх№257/28.04.20 г.    

4. Вх№230/21.04.20 г.          

5. Вх№239/21.04.20 г.

6. Вх№232/21.04.20 г.      

 

II. За Длъжноста „Ръководител КК, учител ИТ и математика“:

1. Вх.№231/21.04.20 г.  

2. Вх.№245/23.04.20 г.    

3. Вх№249/24.04.20 г.    

4. Вх№269/30.04.20 г.  

5. Вх№260/28.04.20 г.    

6. Вх.№268/30.04.20 г.    

7. Вх№256/28.04.20г.      

8. Вх.№271/30.04.20г.  

9. Вх.№ 270/30.04.20 г.

                                            

III. Зa Длъжноста „Заместник-директор УД“:

1. Вх№234/21.04.20 г.    

2. Вх.№259/28.04.20 г.      

3. Вх№264/29.04.20 г.      

4. Вх.№271/30.04.20 г.

      

                                                                   ДИРЕКТОР  139 ОУ

                                                                   / Румяна Дончева /