Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

 Заповед РД 318/19.05.2022    
 Протоколи 1/2022 и 2/2022 от Общото събрание
 Мерки за преодоляване на дефицитите
Уважаеми, родители! Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar От Училищното Ръководство

Събития

Изложби

Hide Main content block

Актуални новини

Прием в първи и в седми клас

Класиране за първи клас
Класиране за първи клас 1 Александра Димитрова Димитрова ... Повече