Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

 Писмо - униформи    
 Конкурс за извънкласни дейности
    Обява за провеждане на конкурс за извънкласни дейности
Наредба за прием в първи клас в общинските училища в Столична община   Наредба за прием в първи клас в общинските училища в Столична община
Учебна тренировка по „евакуация при земетресение“ Уважаеми родители, На 28.02.2023 г. в 09:26 часа /за първа смяна/ и в 15:05 часа /за втора смяна/ беше проигран евакуационния план на 139 ИОУ в изпълнение на Плана за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, утвърден със заповед от Директора на 139 ИОУ „Захарий Круша”, съгласно чл.36, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), Сигналът беше подаден с продължителна аларма за земетресение. Преподавателите и учениците напуснаха сградата на училището и се строиха на безопасно място без паника и инциденти за 5 минути. Сградата беше проверена за наличие на останали служители и ученици от директора, зам. директора на училището и председателя на групата за евакуация при бедствия, аварии и катастрофи. След евакуацията бяха направени следните изводи:1. Персоналът на 139 ИОУ „Захарий Круша“ е подготвен за действия при евентуални бедствия, аварии и катастрофи.2. Учениците участваха изключително активно и се отнесоха сериозно към проиграването.4. Евакуационните схеми на училището, които се основават на нормативни документи, са поставени на всички необходими места. Не се наблюдават "тапи" на евакуационните изходи.5. Площадките пред и зад училището в най-отдалечената и най-безопасната му част събират всички ученици и служители.Ръководството на училището изказва благодарност на всички участващи и вярва, че няма да се налага евакуация в реална ситуация.Директор: /п /Румяна Дончева
Първо място по волейбол Гордостта на 139 ИОУ "Захарий Круша". Спечелено първо място по волейбол на общински кръг "Ученически игри 2022/2023 г.".

Събития

Изложби

Hide Main content block

Актуални новини

Писмо - униформи
 Писмо - униформи     Повече

Прием в първи и в седми клас

Списък класирани на 23.06.2023
Списък класирани на 23.06.2023 1. ИЗГ Първа група Доп. ... Повече