Учим и се забавляваме 

4а клас с госпожа Валентина Макавеева, 139 ОУ "Захарий Круша"