Турските гости  посетиха нашето училище

Училищен обмен между 139 ОУ „Захарий Круша“

и Частно училище „Гюлерджин Колежи“ в град Черкезкьой, Турция

В периода 17-22 април 2014г. бе реализиран първият етап от интеркултурната програма за училищен обмен между нашето училище и Гюлерджин Колежи. Група ученици и учители имаха възможността да присъстват на учебните занятия в елитното частно училище и да наблюдават интересни творчески изяви на неговите възпитаници – рисуване под вода, изпълнение на турски народни танци както и талантливите вокални и инструментални изпълнения на музикалния състав към училището. Ние зарадвахме домакините с Джиновско хоро и веселата народна песен: „Любих си, мамо три моми“. Българските и турските преподаватели обмениха добри педагогически практики и иновативни подходи в чуждоезиковото обучение. Домакините организираха посещение на историческите забележителности на Истанбул – Синята джамия, дворецът Топкапи и дворецът Долмобахче на Европейския бряг на Босфора. Проведена бе среща в Инспектората по образование в Черкезкьой.

Турските гости посетиха нашето училище през май същата година. Те разгледаха богатата експозиция на Националния Исторически музей в София и храм-паметника Александър Невски, докоснаха се до красотата на Българката Възрожденска архитектура в Стария Пловдив, посетиха светините на Българския национален дух – Рилският манастир и Бачковския манастир, изкачиха се на върха на Асеновата крепост. За гостите бе организирана среща в резиденцията на турския посланик в София.

Програмата за училищен обмен допринесе за разширяване интеркултурните аспекти на образователния процес в двете училища и утвърждаване Европейските ценности при възприемане на културното многообразие.