Документи за кандидатстване за стипендии от деца в неравностойно положение:

1. Изисквания и документи за кандидатстване;

2. Формуляр за кандидатстване.