2021-05-18-klasirane

Списък класирани със СОП на 17.05.2021

1.

СГЧ

14011838

20.0

 

2.

ЙСИ

15007788

19.0

 

Списък класирани с хронични заболявания на 17.05.2021

Списък класирани по социални критерии на 17.05.2021

1.

МББ

15009066

16.0

 

2.

УЛП

15012721

10.0

 

Списък класирани по общи критерии на 17.05.2021

1.

ЕВК

15007288

14.0

 

2.

ЛТН

15012597

14.0

 

3.

МБЦ

15000717

14.0

 

4.

АИТ

15003625

13.0

 

5.

БРМ

15006533

13.0

 

6.

ДДН

15007120

13.0

 

7.

ДДТ

15000889

13.0

 

8.

ИВС

15007752

13.0

 

9.

ИИД

15006810

13.0

 

10.

МКД

15007270

13.0

 

11.

МКТ

15002489

13.0

 

12.

НДН

15008930

13.0

 

13.

ТАЯ

15000470

12.0

10247431

14.

МНФ

15000378

12.0

17610085

15.

ЙИЧ

15006898

12.0

23060480

16.

ННС

15006807

12.0

25051181

17.

АВМ

15006074

12.0

25188578

18.

МДТ

15001386

12.0

28033193

19.

ПНК

15000353

12.0

29102845

20.

СВД

15003686

12.0

61122546


Записване на новокласирани от 18.05.2021 до 28.05.2021 г.