ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 • Тържествено откриване на новата учебна година.
 • Патронен празник на училището. 11.02.2010 50-годишен юбилей.
 • Комисията по проекти подготви и тази година 2 проекта по програмите на МОМН за усвояване на европейски фондове. Спечелихме един от тях – за ученическо облекло – 10 000 лева.
 • Лекции на тема „Насилието в училище” изнесени от оперативен служител на 04 РПУ-СДВР Димитров се провеждаха през цялата учебна година.
 • Включихме се като партньори в проекти на колеги и неправителствени организации.
 • Занимания по „Безопасност на движението” се провеждаха в различни форми цяла година под ръководството на Владимир Щипски и Дора Стоименова
 • През цялата учебна година нашите ученици и учители посещаваха различни театрални постановки, благодарение на активността на госпожа Наталия Стоева, която редовно ни информираше за театралния календар и подсигуряваше билети.
 • Седмицата преди 25.12.2008 г. направихме традиционния коледен базар на паралелките по изобразително изкуство;
 • На 23.12.2009 г. учениците представиха пред своите родители Коледни традиции чрез изложба;
 • Седмицата от 25.02.2009г. до 1 март приключи първият конкурс „Най-красива и оригинална мартеница” в който взеха участие много ученици. Таблото с мартеници беше препълнено, но пак не успя да събере всички изработени мартеници. Тази прекрасна реализация беше идея на нашите художници и учители: Дора Стоименова, Мариела Петкова, Валентина Иванчева и Мария Кърнолска. Почти всички мартеници бяха продадени и с парите се смениха вратите на тоалетните на 1 етаж;
 • На 22.04.2009 година участвахме в кокурса„От Гергьовден до Великден” в 144 СОУ „Народни будители”, които бяха домакини на надиграването и надпяването организиран от район Младост; Спечелихме трета награда с учениците от 5-6 клас на Красимира Цуцуманова.
 • На 22.05. съвместно с ЧПГ „Банкер” за втора поредна година организирахме традиционното изпращане на випуск 2009 с най-малките деца от ПК под ръководството на г-жа Дора Стоименова;
 • На 12.06.2009 г. Изложбата под ръководството на Валя Иванчева за пореден път показа на обществеността, че в 139 ОУ „Захарий Круша” се коват бъдещите таланти на България.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ ПО:

 • Математика - ІV-VII клас. На общински кръг се явиха 48 ученика. За областния кръг на олимпиадата не се класираха;
 • Български език и литература V – VII клас. Общински кръг – 32 ученика взели участие, класирани за областен кръг -2;
 • История и цивилизация – V, VІ VІІ клас. На общинския кръг участваха 15 ученика, за областия кръг се класираха 2 ученика;
 • Физика и астрономия VІІ – VII клас - на общинки кръг не се явили класирал;
 • Химия и опазване на околната среда - VІІ – VII клас – явила се 3 ученика, за областен кръг се класирал 1 ученик от седми клас;
 • Биология и здравно образование - VІІ – VII клас – тази година няма участници в олимпиадата.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

 • През тази учебна година нашите художници участваха активно в живота на училището и рисунките на децата украсяваха фоайето на училището по време на всички празници на училището. Постоянната изложба пред дирекцията само не се подменяше периодично. Тази година са направени няколко изложби в сградата на училището. Многобройни са заслугите на нашите великолепни художници Мариела Петкова и Валентина Иванчева. Колегите не пропуснаха и тази година да реализират Великденското ателие, което беше превърнато в работилница за талантите, а с помощта на Дора Стоименова в ателие за писане /рисуване/ на яйца. Показаха техники на изписване, които са почти на изчезване и непознати за много от учениците и учителите. За първа година направихме конкурс за най-красива и оригинална мартеница. Участието на учениците беше активирано от техните класни ръководители.
ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
 • Училището взе участие на районни и градски състезания:

  - Футбол – ДФК Тигрите;
  - Волейбол- наш бивш ученик тренира безплатно нашите ученици от 5-7 клас;
  - Шах – златни и сребърни медали на наш ученик - Калин;
  - Карате- наши възпитаници тренираха и тази година усилено от 1-4 клас.

Резултати от участия в национални и международни състезания
на учениците от 4 клас на 139 ОУ „Захарий Круша” през учебната 2010/2011 г.

Класен ръководител: Цветанка Делчева

Преподаватели:
Изобразително изкуство: Мариела Петкова
Английски език: Румяна Иванова
Български език и литература, Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото: Цветанка Делчева

Участия в национални състезания, организирани от МОМН и Сдружение на българските начални учители

"Аз рисувам"


19.11.2010 г. ІV клас
общ брой участници: 1720
максимален брой точки: 50
минимален брой точки: 12

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

6

Алекс Иванов Чалев

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

50

24

Анна Димирова Димитрова

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

50

78

Гергана Георгиева Янева

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

50

148

Ивайло Георгиев Ташев

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

50

191

Калоян Чавдаров Демерджиев

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

50

206

Лилия Николаева Апостолова

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

50

318

Силвия Петкова

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

50

334

Стоян Бориславов Атанасов

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

50

1557

Симона Емилова Илиева

139 ОУ "Захарий Круша"

гр. София

32