Подготвителна група

І – VII клас с разширено изучаване на изобразително изкуство и английски език

Пленери

Полуинтернатни групи от I – IV клас – чрез училищното настоятелство платена форма.

В свободното от учебни занятия време на учениците се предлага:

  • мултимедия-английски език и информационни технологии;
  • плуване;
  • баскетбол;
  • латино танци;
  • източни бойни изкуства;
  • народни танци;
  • футбол;
  • шах.

Екипът от 24 преподаватели е очертал предизвикателна перспектива, чрез високо равнище на образователна и профилирана подготовка.Учителите разполагат с модерна и съвременна база за подготовка и развитие за придобиване на знания и умения на европейско равнище.

От 2005 година 139 ОУ е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски„ - факултет Начална и предучилищна педагогика.