2021-06-05-priem-v-1-klas

1.

СИИ

14012004

Първа група

Доп. точки: 6.0

 

2.

БИГ

14011263

Първа група

Доп. точки: 4.0

 

3.

ВВВ

14003038

Първа група

Доп. точки: 4.0

 

4.

РАЖ

14010735

Първа група

Доп. точки: 4.0

 

5.

РВВ

14007680

Първа група

Доп. точки: 4.0

 

6.

СГЦ

14010303

Първа група

Доп. точки: 4.0

 

7.

ССД

14005362

Първа група

Доп. точки: 4.0

 

8.

АВН

14004787

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

9.

АИП

14003154

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

10.

АРС

14003468

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

11.

ВВЧ

14005257

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

12.

ВСН

14010282

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

13.

ГВМ

14009428

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

14.

ГГК

14013086

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

15.

ГПП

14000957

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

16.

ЕГВ

14002190

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

17.

КВЙ

14002894

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

18.

ККП

14009845

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

19.

КМЙ

14005196

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

20.

КНС

14006462

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

21.

ЛЯД

15002731

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

22.

МК

14010330

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

23.

МАР

14001511

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

24.

НБМ

14005460

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

25.

НВД

14011021

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

26.

НГД

14005984

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

27.

ПКП

14005478

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

28.

ПНИ

14000142

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

29.

ПХК

14011118

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

30.

СБК

14010577

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

31.

СЙП

14002696

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

32.

ХРП

14011447

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

33.

АБЛ

14010372

Втора група

Доп. точки: 0.0

 

34.

ГАИ

14002283

Втора група

Доп. точки: 0.0

 

35.

РНС

14001956

Втора група

Доп. точки: 0.0

 

36.

РЦЧ

14003680

Втора група

Доп. точки: 0.0

 

37.

МБТ

14013100

Трета група

Доп. точки: 4.0

 

38.

ДПК

14005605

Трета група

Доп. точки: 0.0

 

39.

ЕСС

14005740

Трета група

Доп. точки: 0.0

 

40.

ЕСТ

14003147

Трета група

Доп. точки: 0.0

 

41.

ККП

14010083

Трета група

Доп. точки: 0.0

 

42.

МБК

14008318

Трета група

Доп. точки: 0.0

 

43.

МДР

14008438

Трета група

Доп. точки: 0.0

 

44.

СВЛ

14005651

Трета група

Доп. точки: 0.0

 

45.

ВФГ

14006748

Четвърта група

Доп. точки: 10.0

 

46.

ССХ

14004246

Четвърта група

Доп. точки: 10.0

 

47.

ССХ

14004245

Четвърта група

Доп. точки: 10.0

 

48.

ТФГ

14006747

Четвърта група

Доп. точки: 10.0

 

49.

БСС

14012915

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

 

50.

ВАЗ

14009355

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

 

51.

ВЕТ

14009172

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

 

52.

ИИЛ

14012063

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

 

53.

МВК

14008331

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

 

54.

МКС

14011996

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

 

55.

СВТ

14000663

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

 

56.

ААВ

14011424

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

57.

АКБ

14007770

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

58.

ДАМ

14009673

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

59.

ЕБК

14001486

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

60.

ИИБ

14001782

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

61.

ИИБ

14002967

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

62.

КСН

14013184

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

63.

МЙП

14013138

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

64.

ММП

14004144

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

65.

МСА

14003141

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

66.

НГТ

14002814

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

67.

ОХН

14002833

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

68.

ПДВ

14006659

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

69.

СРМ

14009794

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

70.

ЦЦВ

14010826

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

71.

ЯСТ

14010568

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

72.

АИД

14013066

Четвърта група

Доп. точки: 4.0

 

73.

ВЛИ

14009682

Четвърта група

Доп. точки: 4.0

 

74.

ДНК

14008672

Четвърта група

Доп. точки: 4.0

 

75.

КГТ

14002998

Четвърта група

Доп. точки: 4.0

 

76.

МГС

14007593

Четвърта група

Доп. точки: 4.0

 

77.

ННП

14002407

Четвърта група

Доп. точки: 4.0

 

78.

ВВП

14013041

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

04001841

79.

ЮЛЦ

15004925

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

04451042

80.

ААК

15012538

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

05976082

81.

ГПП

14008603

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

10190594

82.

АСГ

14008097

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

35329719

83.

КДС

14004261

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

50970027

84.

БББ

14001787

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

52111627

85.

КИЧ

14007033

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

53543895

86.

МКШ

14002165

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

57963013

87.

ЕВН

14011208

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

62193028

88.

МКК

14009893

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

68357485

89.

ЯНМ

14000810

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

77890308

90.

ААЦ

14001529

Четвърта група

Доп. точки: 0.0

85526464

Срокът за записване на класираните е от 07.06.2021 до 17.00 ч. на 11.06.2021 г.