Списък класирани на 23.06.2023

1.

ИЗГ

Първа група

Доп. точки: 0.0

2.

АМТ

Втора група

Доп. точки: 0.0

3.

ЙЖБ

Четвърта група

Доп. точки: 11.0

4.

ЕТД

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

5.

ДКК

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

 

Срокът за записване на класираните е от 26.06.2023 до 17 ч. на 28.06.2023 г.