Учебна тренировка по „евакуация при земетресение“

Уважаеми родители,

На 28.02.2023 г. в 09:26 часа /за първа смяна/ и в 15:05 часа /за втора смяна/ беше проигран евакуационния план на 139 ИОУ в изпълнение на Плана за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, утвърден със заповед от Директора на 139 ИОУ „Захарий Круша”, съгласно чл.36, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), Сигналът беше подаден с продължителна аларма за земетресение. Преподавателите и учениците напуснаха сградата на училището и се строиха на безопасно място без паника и инциденти за 5 минути. Сградата беше проверена за наличие на останали служители и ученици от директора, зам. директора на училището и председателя на групата за евакуация при бедствия, аварии и катастрофи. След евакуацията бяха направени следните изводи:
1. Персоналът на 139 ИОУ „Захарий Круша“ е подготвен за действия при евентуални бедствия, аварии и катастрофи.
2. Учениците участваха изключително активно и се отнесоха сериозно към проиграването.
4. Евакуационните схеми на училището, които се основават на нормативни документи, са поставени на всички необходими места. Не се наблюдават "тапи" на евакуационните изходи.
5. Площадките пред и зад училището в най-отдалечената и най-безопасната му част събират всички ученици и служители.
Ръководството на училището изказва благодарност на всички участващи и вярва, че няма да се налага евакуация в реална ситуация.
Директор: /п /
Румяна Дончева